Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE SECURITY MANAGEMENT)

Giải pháp đảm bảo việc kiểm soát tuân thủ chính sách An toàn thông tin trên các thiết bị truy cập vào hệ thống mạng văn phòng, đồng thời bảo vệ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp và tổ chức.
GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP  (Enterprise Security Management)
Giải pháp đảm bảo việc kiểm soát tuân thủ chính sách An toàn thông tin trên các thiết bị truy cập vào hệ thống mạng văn phòng, đồng thời bảo vệ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp và tổ chức.

ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH
 • Kiểm soát việc tuân thủ chính sách ATTT trên các thiết bị ngoại vi
 • Ngăn chặn sự cố thất thoát dữ liệu nội bộ của tổ chức
 • Đưa ra phương án ứng cứu và xử lý sự cố kịp thời
 • Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới hệ thống CNTT của tổ chức và doanh nghiệp

TÍNH LĂNG CHÍNH
 • Kiểm soát việc tuân thủ chính sách ATTT trên các thiết bị truy cập mạng văn phòng
 • Phát hiện nhanh chóng thiết bị, người dùng không tuân thủ chính sách và tiến hành cô cập và xử lý
 • Cung cấp cơ chế mã hóa, phân quyền truy xuất tài liệu mật cho nhiều thiết bị khác nhau
 • Đảm bảo tài liệu mật luân chuyển dễ dàng trong nội bộ nhưng không thể lọt ra bên ngoài

GIẢI PHÁP THÀNH PHẦN
 • Policy Compliance: Giám sát và đảm bảo tuân thủ an toàn thông tin cho các máy trạm trong hệ thống mạng văn phòng.
 • Network Access Control: Quản lý và kiểm soát truy cập cho các thiết bị trong mạng văn phòng, cung cấp tầm nhìn bao quát và các công cụ để kiểm soát thiết bị và chính sách trong mạng.
 • Data Security: Mã hóa tài liệu theo mô hình End-to-End, đảm bảo tài liệu chỉ có thể giải mã và truy xuất trong mạng văn phòng bởi người dùng được phân quyền.
 • Secure Virtual Perimeter: Kiểm soát truy cập dựa trên việc thiết lập hàng rào ảo, giúp cho người dùng truy cập an toàn vào hệ thống được phân quyền.


Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com


LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác