Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ - TƯ VẤN XÂY DỰNG HỒ SƠ CÂP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN - NGHỊ ĐỊNH 85/2016/NĐ-CP

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ - TƯ VẤN XÂY DỰNG HỒ SƠ CÂP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN - NGHỊ ĐỊNH 85/2016/NĐ-CP
DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ - TƯ VẤN XÂY DỰNG HỒ SƠ CÂP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN - NGHỊ ĐỊNH 85/2016/NĐ-CP

VĂN BẢN PHÁP LÝ
  • Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
  • Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP; 
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 
  • Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Cục An toàn thông tin – Bộ TTTT v/v hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
  • Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia:

Đối tượng áp dụng:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin (HTTT) tại Việt Nam phục vụ: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước; Ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan khác áp dụng các quy định tại Nghị định để bảo vệ HTTT.

Thời gian nộp báo cáo: 
Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thời hạn hoàn thành: phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước tháng 12 năm 2022; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trước tháng 6 năm 2023.

VIETTEL TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ - TƯ VẤN XÂY DỰNG HỒ SƠ CÂP ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN - NGHỊ ĐỊNH 85/2016/NĐ-CP

DANH SÁCH TÍNH NĂNG CỦA DỊCH VỤ:
1. Khảo sát hiện trạng hệ thống, hạ tầng
2. Tư vấn đề xuất phân loại cấp độ
3. Xây dựng Bộ hồ sơ đề xuất cấp độ
4. Đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin theo thông tư 12.
5. Tư vấn Phương án các vấn đề tồn tại

1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG, HẠ TẦNG
KS.png

2. TƯ VẤN ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ
TV.png

3. XÂY DỰNG BỘ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
XD.png

XD1.png

4. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ƯNG TIÊU CHUẨN ATTT THEO THÔNG TƯ 12
DG.png

5. TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI
TVPA.png

CHÍNH SÁCH GIÁ LIÊN HỆ NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác