Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

VIETTEL IOC - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH (VIETTEL IOC)

Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) đóng vai trò là bộ não, trung tâm chỉ huy trong Hệ sinh thái các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực Đô thị thông minh của Viettel. Hệ thống thực hiện giám sát, điều hành tập trung trong các hoạt động của dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện thu thập và xử lý thông tin từ các hệ thống chuyên ngành, phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo
VIETTEL IOC - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH (VIETTEL IOC) 

GIỚI THIỆU: Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) đóng vai trò là bộ não, trung tâm chỉ huy trong Hệ sinh thái các giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực Đô thị thông minh của Viettel. Hệ thống thực hiện giám sát, điều hành tập trung trong các hoạt động của dịch vụ đô thị thông minh, thực hiện thu thập và xử lý thông tin từ các hệ thống chuyên ngành, phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo. 

TÍNH NĂNG: 
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 
 • Quản lý các cá nhân 
 • Quản lý quyền 
 • Quản lý nhóm người dùng 

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
 • Quản lý đơn vị hành chính 
 • Quản lý phòng ban 
 • Quản lý loại cảnh báo (lĩnh vực) 
 • Quản lý loại tài nguyên 
 • Quản lý độ ưu tiên 
 • Quản lý cấu hình VMS 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN (NGUỒN LỰC) 
 • Quản lý tài nguyên 
 • Tích hợp với hệ thống VMS 

PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUY TRÌNH 
 • Quản lý quy trình
 • Quản lý quy trình tự động giao việc
 • Quản lý biểu mẫu biên tập 

CẢNH BÁO 
Quản lý cảnh báo 

ĐIỀU HÀNH, XỬ LÝ 
 • Bản đồ số 
 • Điều hành xử lý công việc 
 • Điều hành xử lý trực tiếp (khẩn cấp) 

BÁO CÁO, THỐNG KÊ 
Thống kê nhanh chóng 

GIÁM SÁT MỞ RỘNG 
Giám sát giao thông Giám sát chỉ tiêu theo KPI 

LỢI ÍCH: 
KẾT NỐI TOÀN DIỆN 
Kết nối toàn diện giữa các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố, các loại sensor, thiết bị ngoại vi và các nguồn dữ liệu khác tới từ các tỉnh, thành phố hay hệ thống của các doanh nghiệp. 

DỮ LIỆU MỞ DỮ LIỆU MỞ 
Cung cấp dữ liệu mở phục vụ công dân, doanh nghiệp; đồng thời cho phép cộng đồng có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng thông minh. 

ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG 
Điều hành tập trung, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của thành phố cho lãnh đạo và các cơ quan đơn vị. 

Ý THỨC NGƯỜI DÂN Ý THỨC NGƯỜI DÂN 
Nâng cao ý thức người dân trong các hoạt động nơi công cộng, giúp kiểm soát hành vi và ngăn ngừa vi phạm trật tự xã hội. 

 AN NINH TRẬT TỰ AN NINH TRẬT TỰ 
Đảm bảo môi trường an toàn, an ninh cao, cải thiện chất lượng phục vụ, dịch vụ đô thị, tạo sự đồng thuận cao giữa người dân và chính quyền.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác