Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - VIETTEL EMR

Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là hồ sơ được lập, cập nhật, quản lý, lưu trữ bằng phương tiện được điện tử có giá trị pháp lý bằng việc ký số thay vì ký tay truyền thống. • EMR là hồ sơ pháp lý được tạo lập trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người bệnh. • Hệ thống EMR là hệ thống độc lập hoặc có thể tích hợp cùng hệ thống khác như HIS, PACS
BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - VIETTEL EMR

Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là hồ sơ được lập, cập nhật, quản lý, lưu trữ bằng phương tiện được điện tử có giá trị pháp lý bằng việc ký số thay vì ký tay truyền thống. 
EMR là hồ sơ pháp lý được tạo lập trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người bệnh. 
Hệ thống EMR là hệ thống độc lập hoặc có thể tích hợp cùng hệ thống khác như HIS, PACS

HIỆN TRẠNG 
Hồ sơ bệnh án được tổ chức quản lý rời rạc, tính hệ thống không cao 
Bác sỹ không có công cụ hỗ trợ 
Lưu trữ lớn, tốn kém cho người bệnh

MONG MUỐN 
Giải pháp lưu trữ: Lưu trữ đám mây Tìm kiếm và truy xuất dễ dàng Vòng đời lưu trữ không hạn chế 
Công cụ hỗ trợ: Được ký số, theo dõi trên mọi thiết bị Tạo y lệnh, phác đồ mẫu Hỗ trợ tương tác thuốc 
Chia sẻ thông tin: Các cơ sở chia sẻ thông tin KCB qua một chuẩn chung Xem và tương tác thông tin đa hình thức (SMS, Zalo…)

NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG
Nguyên tắc triển khai:
1. Triển khai theo chuyên khoa 
2. Kết hợp mẫu Bộ y tế và Bệnh viện để hoàn thiện quy trình 
3. Các mẫu áp dụng riêng theo yêu cầu của Bệnh viện

Nguyên tắc xây dựng
1. Hệ thống các biểu mẫu cần xây dựng: 
1.1. Quyết định 4069/2001/QĐ – BYT: Thống nhất các biểu mẫu bệnh án điện tử; Quy định các biểu mẫu theo từng luống bệnh nhân. 1.2. Thông tư 54/2017/TT-BYT – Bộ tiêu chí CNTT: Hạ tầng, bảo mật, tích hợp, tiêu chuẩn ứng dụng 
1.3. Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về HSBA điện tử: Nội dung bệnh an điện tử; Lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, khai thác sử dụng 
2. Điều chỉnh thay đổi theo tổ chức quản trị, vận hành.

=> ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 54 VÀ THÔNG TƯ 46 BỘ Y TẾ
TT5446.png

HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG BỆNH VIỆN
HE SINH THAI.png

Mô hình 1: HIS-EMR 
  • Giải pháp toàn diện -EMR là một module lớn nằm trong HIS 
  • Nhận thông tin trực tiếp từ HIS 
  • EMR thừa hưởng ưu thế của HIS 
  • Nâng cấp đồng bộ với HIS khi có sự cải tiến
MH1 H -E.png

Mô hình 2: HIS-api-EMR 
EMR là một hệ thống độc lập nằm ngoài kết nối với HIS của đơn vị theo API 
Phù hợp với các đơn vị đã có sẵn HIS và chưa có nhu cầu chuyển đổi
MH2 H A E.png
Mô hình EMR TOÀN TỈNH 
  • Chuyển tuyến, chuyển viện chuyển hồ sơ trực tuyến 
  • Quản lý, kiểm soát được quy trình bệnh án thống nhất 
  • Chia sẻ bệnh án nhanh chóng 
  • Kiểm duyệt bệnh án thuận lợi 
  • Linh động hỗ trợ nếu có sai sót 
  • Quản lý thống kê minh bạch dữ liệu
MH EMR.png

ỨNG DỤNG DÀNH CHO BÁC SỸ, Y TÁ
UD BS.png
CỔNG THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÂN
CONG TTND.png
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác