Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG (SSO)

Hệ thống xác thực tập trung SSO xác thực người dùng duy nhất, đồng bộ cho tất cả hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hệ thống cho phép mỗi Cán bộ, công chức, viên chức chỉ phải nhớ và dùng một tài khoản duy nhất để đăng nhập sử dụng các ứng dụng CNTT khác nhau, đồng thời là công cụ quản lý, cấp phát người dùng tự động cho toàn bộ hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Hệ thống xác thực tập trung SSO sử dụng phần mềm nguồn mở Jasig CAS kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu trong bộ nhớ trong (Data-in-memory) đảm bảo hiệu năng phục vụ hoạt động thường nhật của toàn bộ CBCCVC VPCP.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG (SSO) 

GIỚI THIÊU: Hệ thống xác thực tập trung SSO xác thực người dùng duy nhất, đồng bộ cho tất cả hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hệ thống cho phép mỗi Cán bộ, công chức, viên chức chỉ phải nhớ và dùng một tài khoản duy nhất để đăng nhập sử dụng các ứng dụng CNTT khác nhau, đồng thời là công cụ quản lý, cấp phát người dùng tự động cho toàn bộ hệ thống CNTT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Hệ thống xác thực tập trung SSO sử dụng phần mềm nguồn mở Jasig CAS kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu trong bộ nhớ trong (Data-in-memory) đảm bảo hiệu năng phục vụ hoạt động thường nhật của toàn bộ CBCCVC VPCP. 

TÍNH NĂNG: 
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
  • Quản lý ứng dụng: Thêm mới/Tìm kiếm/Cập nhật/Khóa/mở khóa ứng dụng. 
  • Quản lý người dùng: Thêm mới/Tìm kiếm/Sửa thông tin người dùng; Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng; Reset mật khẩu người dùng;… 

QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG 
Quản lý đăng nhập bằng tài khoản SSO; Đăng nhập qua Vn-connect; Đăng xuất khỏi hệ thống. 


QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU 
Quản lý các tiến trình đồng bộ dữ liệu về các hệ thống khác có kết nối. 

LỢI ỊCH: 
ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG 
  • Không phải nhớ nhiều tên tài khoản/mật khẩu, địa chỉ ứng dụng (URL) khác nhau cho mỗi hệ thống CNTT
  • Hàng ngày người dùng không phải thao tác đăng nhập lặp đi lặp lại nhiều lần khi sử dụng các ứng dụng khác nhau nên tránh các bất tiện, tiết kiệm thời gian làm việc trên các hệ thống.  

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
Về mặt quản trị: cho phép quản lý tài khoản người dùng tập trung, dễ dàng cấp phát, thu hồi tài khoản. Tiết kiệm nguồn lực phát triển chức năng xác thực người dùng cho mỗi ứng dụng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác