Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC VIETTEL PMS

Giới thiệu Phần mềm quản lý nhà thuốc Viettel PMS

Giới thiệu Phần mềm quản lý nhà thuốc Viettel PMS
Pharmacies Management Software Introduction


Tập huấn sử dụng – triển khai Viettel PMSKhai trương hệ thống CSDL Dược Quốc Gia


LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác