Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

VIETTEL MAP - PHẦN MỀM BẢN ĐỒ SỐ VIETTEL MAP

Viettel Maps là phần mềm Bản đồ số, cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu bản đồ (tương tự các dịch vụ Google Maps), sẵn sàng tích hợp dịch vụ với các phần mềm của khách hàng như hiển thị nền bản đồ, tìm kiếm địa điểm, chỉ đường, chuyển toạ độ thành địa chỉ và ngược lại, …); đồng thời cung cấp đầy đủ các chức năng của hệ thống thông tin địa lý tiêu chuẩn (GIS): quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian theo từng chuyên ngành khác nhau.
VIETTEL MAP - PHẦN MỀM BẢN ĐỒ SỐ VIETTEL MAP 

Viettel Maps là phần mềm Bản đồ số, cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu bản đồ (tương tự các dịch vụ Google Maps), sẵn sàng tích hợp dịch vụ với các phần mềm của khách hàng như hiển thị nền bản đồ, tìm kiếm địa điểm, chỉ đường, chuyển toạ độ thành địa chỉ và ngược lại, …); đồng thời cung cấp đầy đủ các chức năng của hệ thống thông tin địa lý tiêu chuẩn (GIS): quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian theo từng chuyên ngành khác nhau.

- Định nghĩa sản phẩm: 
 • o Viettel Maps là phần mềm Bản đồ số, cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu bản đồ (tương tự các dịch vụ Google Maps), sẵn sàng tích hợp dịch vụ với các phần mềm của khách hàng như hiển thị nền bản đồ, tìm kiếm địa điểm, chỉ đường, chuyển toạ độ thành địa chỉ và ngược lại…) 
 • o Đồng thời cung cấp đầy đủ các chức năng của hệ thống thông tin địa lý tiêu chuẩn (GIS): quản lý dữ liệu không gian, trình bày và biên tập bản đồ, cập nhật dữ liệu không gian theo từng chuyên ngành khác nhau. 

- Các căn cứ pháp lý để xây dựng sản phẩm: 
 • o Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
 • o Quyết định số 186/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số". 
 • o Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt "Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số Quốc gia". 
 • o Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS về kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023. 

- Lợi ích mang lại của sản phẩm: 
 • o Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Sử dụng Viettel Maps giúp Chính quyền và Doanh nghiệp tạo lập và quản lý dữ liệu các bản đồ không gian số dẽ dàng, tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực khi cần tra cứu, cập nhật và lưu trữ thông tin phục vụ ra quyết định, lập kế hoạch. 
 • o Tăng tính nhất quán: Cơ sở dữ liệu bản đồ được lưu tập trung, nhất quán trong việc hiển thị thông tin và các tiêu chuẩn địa lý. Hữu ích trong việc so sánh, phân tích và tương tác giữa các khu vực trong địa bàn. 
 • o Chia sẻ thông tin dễ dàng: Viettel Maps có thể được chia sẻ dễ dàng qua các hình thức khác nhau như mobile, web, api. Giúp cung cấp dữ liệu chính xác và đồng nhất cho người sử dụng. Đồng thời cũng cho phép tích hợp thông tin sang các hệ thống khác thông qua bộ SDKs. 
 • o Hỗ trợ quản lý đô thị và phát triển kinh tế: Cung cấp một CSDL địa lý rõ ràng và chi tiết. Các quy hoạch đô thị, quyết định phát triển hạ tầng và kế hoạch sử dụng đất có thể được thực hiện dựa trên dữ liệu từ việc khai thác Bản đồ số Viettel Maps 
 • o Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới: cung cấp nền tảng cho việc phát triển và tích hợp trình diễn dữ liệu từ các ứng dụng công nghệ mới như IoT, 3D, AI,...

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác