Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

VIETTEL AGILE - DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên mọi hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp. Cả thể hóa cho từng ngành nghề, lĩnh vực với phương pháp luận cụ thể cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệp. Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ số (Cloud computing, AI, Analytics, IoT, Blockchain …), dữ liệu số để thay đổi căn bản trong mô hình kinh doanh và phương thức vận hành của tổ chức/doanh nghiệp.
DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

KHÁI NIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA VIETTEL 
1.Chuyển đổi số là gì? 
- Theo định nghĩa của Viettel: Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ số (Cloud computing, AI, Analytics, IoT, Blockchain …), dữ liệu số để thay đổi căn bản trong mô hình kinh doanh và phương thức vận hành của tổ chức/doanh nghiệp.

- Theo các đơn vị ngoài: 

DINH NGHIA CĐS.png 

2. Các giai đoạn và cấp độ chuyển đổi số: 
 • Digitization: Kỹ thuật số: Physical format sang 
 • Digital format. Điều kiện để kích hoạt chuyển đổi số cho 1 Tổ chức/Doanh nghiệp là phải có thông tin kỹ thuật số. Digitalization: Số hóa: Là bước sử dụng thông tin kỹ thuật số (ở giai đoạn 1) + phần mềm để hỗ trợ, đơn giản hóa các công việc, hành động cụ thể ở từng đơn vị chức năng. 
 • Transformation: Chuyển đổi số: Ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi căn bản cách thức vận hành của Tổ chức/Doanh nghiệp. 
Chuyển đổi số có 2 cấp độ: 
 • Cấp độ 1: Tối ưu hóa: thông thường tập trung vào tăng trải nghiệm khách hàng, hoặc tăng năng suất 
 • Cấp độ 2: Chuyển đổi để tạo ra giá trị mới, thường tập trung vào việc tạo ra các SPDV mới hoặc tạo ra mô hình kinh doanh mới Thông thường, khi DN chưa sẵn sàng cho việc tạo ra SPDV hoặc mô hình kinh doanh mới thì nên bắt đầu từ các hoạt động tối ưu theo 1 hành trình: Doing better things – Doing things better – Doing new things. Chuyển đổi số không phải là 1 đích đến, mà là 1 hành trình không có điểm dừng... Chuyển đổi số không phải là việc của CNTT, mà nó là của tất cả các đơn vị chức năng, bao gồm cả Hành chính văn thư, nhân sự, đầu tư...
 3. Phương pháp luận của Viettel Phương pháp luận là gì? 
 • Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo, định hướng con người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn. 
 • Phương pháp luận về chuyển đổi số cung cấp một phương pháp tiếp cận được thống nhất chung trong toàn Tổ chức/Doanh nghiệp để nhân viên và lãnh đạo không đi lạc mục tiêu trong điều kiện kinh doanh phát triển nhanh chóng – theo Mckinsey. 
Một số đặc điểm của Phương pháp luận? 
 • Các công ty cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu đều có Phương pháp luận và cấu trúc tương tự nhau, gồm 2 thành phần chính: Có tên gọi cho Phương pháp luận và thường được tóm tắt ngắn gọn trong 1 cụm từ dễ nhớ, dễ hiểu thể hiện trường phái riêng: McKinsey (4Ds), BCG (Bionic Model), PwC (4V), Viettel (AGILE) ... cùng với thiết kế nhận diện phù hợp với nhận diện thương hiệu. Tên gọi thể hiện chính các bước sẽ triển khai Chuyển đổi số, hoặc các giá trị mang lại, hoặc các hành động triển khai chính... 
 • Có Framework & Assessment tools đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành số của DN: Mỗi doanh nghiệp tư vấn có 1 framework riêng (và trong mỗi DN tư vấn thì mỗi ngành sẽ customize riêng framework theo ngành). 
 • Cách làm là xây dựng bộ framework chung, với mỗi khách hàng thì sẽ customize bộ câu hỏi khảo sát riêng phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và đặc thù của DN/TC. 
Phương pháp luận VIETTEL AGILE AGILE
 • Linh hoạt, thích ứng nhanh với bối cảnh mới. 
 • Bộ phương pháp luận AGILE của Viettel sẽ giúp gì cho Tổ chức/Doanh nghiệp? 
 • Phương pháp luận AGILE được thực hiện dựa trên việc phối hợp nhịp nhàng giữa Tổ chức/Doanh nghiệp với đơn vị tư vấn chuyển đổi số thông qua các giai đoạn: 
  1. Aware: Nhận thức được các pain points và thiết lập các nhận thức chung trong toàn tổ chức, đối tác và các cá nhân liên quan 
  2. Go through: Xem xét, xây dựng 1 kế hoạch toàn diện về chuyển đổi số, thiết lập các ưu tiên trọng tâm 
  3. Implement: Triển khai các giải pháp theo lộ trình đã chỉ ra. 
  4. Learn: Đánh giá, học hỏi rút kinh nghiệm và cải tiến liên tục. 
  5. Enable: Hiện thực hóa và khai phóng tiềm năng số. 

Framework: Viettel Digital Maturity Model (VDMM) 
 • Bộ framework vẫn liên tục được cập nhật, cải tiến cho phù hợp.
 • Từng lĩnh vực được đặc trưng bởi các yếu tố: 
  1. Khách hàng là trung tâm: Mục tiêu là cá thể hóa, tạo trải nghiệm liền mạch trên tất cả các kênh tương tác. 
  2. Có Chiến lược, tầm nhìn và lộ trình về chuyển đổi số, hệ sinh thái số, đối tác. 
  3. Trọng tâm vào công nghệ và nền tảng mới (Cloud, AI, RPA ...) với khả năng mở rộng linh hoạt, bảo mật. 
  4. Coi dữ liệu là tài sản càng dùng càng tạo ra giá trị. 
  5. Thúc đẩy văn hóa số và năng lực số cấp lãnh đạo và nhân viên. 
  6. Tăng hiệu quả vận hành (hoặc intelligence workflow) 

Mục đích, nguyên tắc và phương pháp đánh giá
I.Mục đích đánh giá 
 • 1. Biết được mình đang đứng ở đâu trong hành trình chuyển đổi số để đặt ra mục tiêu và lộ trình phù hợp. 
 • 2. Là căn cứ lập kế hoạch chuyển đổi số toàn diện tại đơn vị, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cần ưu tiên đẩy mạnh. 
 • 3. Đánh giá lại kết quả của việc thực hiện chuyển đổi số. 
 • 4. So sánh mức độ trưởng thành số với các đơn vị cùng ngành. 
II. Nguyên tắc đánh giá 
 • 1. Toàn diện: đánh giá trên mọi hoạt động của tổ chức như chiến lược, kinh doanh, văn hóa, vận hành, công nghệ, dữ liệu. 
 • 2. Khách quan: việc đánh giá được thực hiện bởi cơ quan độc lập với đơn vị. 
 • 3. Kết hợp giữa kiểm tra tài liệu và hoạt động thực tế của đơn vị: căn cứ vào hoạt động thực tế tại đơn vị và các tài liệu chứng minh liên quan để kiểm chứng. 
 III.Phương pháp đánh giá 
 • 1. Mô hình đánh giá: Sử dụng mô hình đánh giá của Viettel gồm 6 khía cạnh đánh giá bao gồm: Chiến lược, Khách hàng, Văn hóa, Vận hành, Công nghệ và Dữ liệu.Tùy thuộc vào tính chất đặc thù của đơn vị, khía cạnh đánh giá và số lượng tiêu chí đánh giá có thể thêm hoặc bớt so với bản câu hỏi mẫu. Trọng số các khía cạnh sẽ phụ thuộc vào tính chất đặc thù đơn vị. 
 •  2. Cách thức đánh giá:Đơn vị chuẩn bị tài liệu. Viettel cùng đồng hành và đánh giá trực tiếp thông qua phỏng vấn, kiểm tra tài liệu và triển khai thực tế tại đơn vị 
 • 3. Phạm vi:Đánh giá trực tiếp toàn bộ đơn vị. 
IV. Các mức độ trưởng thành số 
 • 1. Khởi tạo: Bước đầu hình thành chiến lược số và việc kinh doanh chưa có sự thay đổi (diễn ra như bình thường) 
 • 2. Bước đầu: Các sáng kiến chuyển đổi số riêng biệt được áp dụng nhằm thực hiện những cải tiến cụ thể. 
 • 3. Thực thi: Tổ chức đã có chiến lược về chuyển đổi số rõ ràng và phương pháp triển khai hiệu quả được thực thi tại phần lớn các bộ phận trong tổ chức. 
 • 4. Nâng cao: Chuyển đổi số đang mang lại sự thay đổi nhất quán trong toàn tổ chức và tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. 
 • 5. Dẫn dắt: Tổ chức là đơn vị dẫn dắt trong ngành, chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi trong toàn tổ chức và hệ sinh thái. 
V. Kế hoạch đánh giá mức độ trưởng thành số Các bước triển khai: 
 • Bước 1: Workshop event: Thiết lập common language (ngôn ngữ thông dụng) về chuyển đổi số cho toàn bộ tổ chức, xác định lợi ích, mục tiêu và phạm vi của dự án. 
 • Bước 2: Survey Preparation Phase: Thu thập các dữ liệu ban đầu về trường. Xây dựng kế hoạch survey và thống nhất kế hoạch survey.Thiết kế bảng khảo sát dành riêng cho trường bao gồm: danh sách phòng ban và cá nhân tham gia khảo sát, câu hỏi khảo sát, cấp độ khảo sát. 
 • Bước 3: Survey: Thực hiện survey theo kế hoạch đã thống nhất từ BGH nhà trường đến từng nhân viên. Điều chỉnh, thay đổi câu hỏi định kỳ (hàng tuần) căn cứ theo tình hình thực tế. 
 • Bước 4: Results Phase: Đưa ra báo cáo kết quả phân tích hiện trạng ban đầu. Tổ chức hội thảo review báo cáo ban đầu với đầu mối phụ trách dự án, làm rõ các nội dung, vấn đề về kết quả và điều chỉnh (nếu có). Xuất bản báo cáo chính thức. 
VI. Kết quả đầu ra bảng đánh giá chi tiết: 
 • Điểm trưởng thành số tổng thể toàn trường. 
 • Điểm trưởng thành số của từng đơn vị trực thuộc (mỗi đơn vị là 1 bản đánh giá riêng). 
 • Điểm trưởng thành số của từng miền: gồm KH, chiến lược, công nghệ, vận hành, văn hóa, dữ liệu (mỗi miền 1 bản đánh giá riêng). Kết quả đánh giá sẽ chỉ ra điểm yếu nhất (là đơn vị hoặc miền nào có điểm trưởng thành số thấp nhất)
Danh sách khách hàng tiêu biểu
khac hang sd.PNG

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác