GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử: là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2.pngGT.pngHIEN TRANG.pngCSPL.pngPHAN BIET.pngSO SANH.pngTHE MANH.pngGP1.pngGP2.pngGP2.pngGP3.pngGP3.pngLOI ICH.pngLOI ICH.pngDK DAM BAO.png

  - Để biết thêm chi tiết liên hệ:
  - ĐT: 0975.176.376 - 0975.73.75.77
  - Email: nguyendachuong@gmail.com
Hoặc đăng ký trực tiếp ở phần liên hệ.

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC