Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN WHITEBOX ỨNG DỤNG

VIETTEL thực hiện nghiên cứu, bổ sung và áp dụng các kỹ thuật ethical hacking đối với ứng dụng web nhằm phát hiện các lỗ hổng an toàn thông tin với mục đích mang đến khách hàng dịch vụ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN WHITEBOX ỨNG DỤNG
DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN WHITEBOX ỨNG DỤNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ 
 
VIETTEL thực hiện nghiên cứu, bổ sung và áp dụng các kỹ thuật ethical hacking đối với ứng dụng web nhằm phát hiện các lỗ hổng an toàn thông tin với mục đích mang đến khách hàng dịch vụ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN WHITEBOX ỨNG DỤNG. Với đội ngũ chuyên gia, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực an toàn thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, nâng cao rõ rệt chất lượng an toàn thông tin trong các ứng dụng, đáp ứng theo các tiêu chuẩn của thế giới. Mục tiêu của dịch vụ là đánh giá an toàn thông tin, review source code nhằm xác định các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và phương án khắc phục

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

- Đánh giá ATTT trên 1 ứng dụng được thực hiện bằng cách rà soát trực tiếp trên ứng dụng để xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu ATTT của ứng dụng.

- Các yêu cầu ATTT được đưa ra dựa trên tài liệu “OWASP Secure Coding Practices Guide” và bổ sung các yêu cầu khác theo kết quả nghiên cứu của Bên B. Chi tiết trong bảng sau:
 


LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác