Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Phần mềm Quản lý nhân sự, cán bộ công chức là một phần mềm ứng dụng hỗ trợ lưu trữ thông tin hồ sơ dành cho các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng (gọi chung là cán bộ) của một tổ chức với đầy đủ các thông tin: thông tin cá nhân, thông tin thu nhập, chấm công, đánh giá, giải quyết các chế độ cho cán bộ,...
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

 GIỚI THIÊU: Phần mềm Quản lý nhân sự, cán bộ công chức là một phần mềm ứng dụng hỗ trợ lưu trữ thông tin hồ sơ dành cho các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng (gọi chung là cán bộ) của một tổ chức với đầy đủ các thông tin: thông tin cá nhân, thông tin thu nhập, chấm công, đánh giá, giải quyết các chế độ cho cán bộ,... 

TÍNH NĂNG: 
KẾ HOẠCH - TỔ CHỨC 
 • Quản lý thông tin, lịch sử, chức năng nhiệm vụ của đơn vị 
 • Tra cứu MHTC của đơn vị bất kì tại thời điểm bất kì 

THÔNG TIN NHÂN SỰ 
 • Thêm mới, cập nhật hồ sơ nhân sự; 
 • Điều chuyển nhân sự nội bộ; 
 • Báo cáo thống kê; 
 • Quản lý hợp đồng; 
 • Thông tin ảnh/thẻ nhân viên, thẻ nhà báo của cán bộ... 

CHẤM CÔNG - ĐÁNH GIÁ 
 • Chấm công nhân viên, sửa kết quả chấm công 
 • Thiết lập công mặc định 
 • Quản lý ngày phép, quản lý nghỉ phép 
 • Quản lý các thông tin đánh giá KI của cán bộ theo từng tháng, quý, năm 

TIỀN LƯƠNG - CHÍNH SÁCH 
 • Thang bảng lương; 
 • Nâng lương nâng bậc tháng/năm; 
 • Quản lý thu nhập CBCNV 
 • Quản lý thông tin về BHYT, BHXH, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ 

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 
 • Quản lý quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể 
 • Quản lý quyết định kỷ luật cá nhân, báo cáo xu hướng tăng giảm kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật 

TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO 
 • Quản lý tuyển dụng, đào tạo - bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ: 
 • Quản lý các thông tin về đợt tuyển dụng, và các nhân sự đã tuyển dụng, danh sách cán bộ được đào tạo theo từng chương trình/khóa đào tạo 

LỢI ÍCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙN
Hỗ trợ người dùng trong việc quản lý, lưu trữ các thông tin, hồ sơ nhân sự, cán bộ công chức, viên chức hiệu quả, toàn diện. 
Phần mềm cung cấp các tiện ích nhắc nhở, cảnh báo giúp cho các cán bộ làm công tác quản lý thực hiện nghiệp vụ kịp thời, tránh được các lỗi xử lý trễ hồ sơ. 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
Theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi nhân sự, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan, đơn vị cho đến khi nghỉ hưu. 
Hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý cán bộ công chức, viên chức, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. 
Hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê theo biểu mẫu cố định và biểu mẫu tùy chọn hỗ trợ người dùng trong việc khai thác thông tin cán bộ một cách dễ dàng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác