Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

EMAIL - PHẦN MỀM THƯ ĐIỆN TỬ

Phần mềm thư điện tử là một ứng dụng cho phép người dùng gửi, nhận và quản lý thư điện tử thông qua mạng internet. Phần mềm thư điện tử cung cấp một giao diện đơn giản, cho phép người dùng tạo, truyền và nhận email với nhiều định dạng, bố cục và công cụ nhằm truyền đạt thông tin một cách an toàn, tối ưu và bảo mật thông tin liên lạc của người dùng.
VIETTEL EMAIL - PHẦN MỀM THƯ ĐIỆN TỬ 
- Định nghĩa sản phẩm: Phần mềm thư điện tử là một ứng dụng cho phép người dùng gửi, nhận và quản lý thư điện tử thông qua mạng internet. Phần mềm thư điện tử cung cấp một giao diện đơn giản, cho phép người dùng tạo, truyền và nhận email với nhiều định dạng, bố cục và công cụ nhằm truyền đạt thông tin một cách an toàn, tối ưu và bảo mật thông tin liên lạc của người dùng.

- Tên sản phẩm: 
o Tên tiếng anh: Viettel Mail 
o Tên tiếng việt: Phần mềm thư điện tử 

- Các căn cứ pháp lý để xây dựng sản phẩm:
 o Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014; 
o Luật An toàn thông tin mạng số 85/2015/QH13 ngày 19/11/2015; 
o Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
o Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
o Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
o Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 
o Công văn số 1654 /BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thư điện tử; 
o Công văn 430/BTTTT-CATT ngày 09/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước; 

- Lợi ích mang lại của sản phẩm: 
 Lợi ích chung Hiện hệ thống thư điện tử được đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian qua với phạm vi giới hạn tại một số đơn vị, chưa đáp ứng khả năng mở rộng, cung cấp cho toàn quân. Những hạn chế, bất cập cần phải có giải pháp tổng thể để khắc phục triệt để, cụ thể: 
o Đồng nhất về công nghệ, phương án triển khai: Hệ thống thư điện tử được triển khai trên toàn đơn vị sử dụng chung một nền tảng công nghệ 
o Hòm thư chính thống, mang đúng tính chất của thư điện tử công vụ. 
o Bảo mật, hạn chế tối đa lộ lọt, mất an toàn thông tin, đặc biệt với các hòm thư sử dụng tự do, Server đặt tại nước ngoài 
o Về ATTT cho hệ thống thư điện tử được xây dựng nhiều mức độ từ chính sách, quy chế ATTT, đến giải pháp kỹ thuật chặt chẽ 
o Dễ dàng trong việc tích hợp với các hệ thống ứng dụng/dịch vụ khác.

link tải tài liệu sản phẩm


Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác