Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

NBOX VIETTEL: SỐ HÓA QUY TRÌNH - BƯỚC ĐI TẤT YẾU ĐỂ BỨT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

nBox là là giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp bằng ngôn ngữ mô hình hóa trực quan BPMN (Business Process Modeling Notation) được xây dựng trên nền tảng cấu hình ứng dụng (Lowcode/Self Service) giúp doanh nghiệp xây dựng và làm chủ các ứng dụng phần mềm một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng trên nhiều lĩnh vực và loại ứng dụng khác nhau.
NBOX VIETTEL: SỐ HÓA QUY TRÌNH - BƯỚC ĐI TẤT YẾU ĐỂ BỨT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
 
Giới thiệu chung về giải pháp số hóa quy trình doanh nghiệp nBox 
nBox là là giải pháp số hóa quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp bằng ngôn ngữ mô hình hóa trực quan BPMN (Business Process Modeling Notation) được xây dựng trên nền tảng cấu hình ứng dụng (Lowcode/Self Service) giúp doanh nghiệp xây dựng và làm chủ các ứng dụng phần mềm một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng trên nhiều lĩnh vực và loại ứng dụng khác nhau. Giải pháp giúp xóa bỏ khoảng cách về ngôn ngữ lập trình ứng dụng, giúp cho việc phát triển quy trình/ứng dụng đơn giản bằng cách “kéo-thả” trực quan, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Sự cần thiết triển khai sản phẩm 
Số hóa quy trình là một trong những vần đề quan trọng của các Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp bắt đầu trong tham gia quá trình chuyển đối số. Số hóa quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các luồng nghiệp vụ, tăng năng suất lao động và còn tiết kiệm chi phí vận hành, khả năng lưu trữ dữ liệu, ... Vì vậy, không thể không áp dụng CNTT để quản lý quy trình trong Doanh nghiệp. Trong khảo sát các doanh nghiệp về khó khăn và vướng mắc trong việc xây dựng giải pháp Số hóa quy trình, VTS nhận thấy có một số các vấn đề cơ bản sau đây:
Quy trình nghiệp vụ phức tạp dễ nhầm lẫn và khó hiểu với nhân viên mới. 
Khó khăn trong việc tìm “nút thắt cổ chai” để cải thiện quy trình. 
Mất nhiều thời gian và chi phí chỉnh sửa phần mềm khi quy trình thực tế thay đổi. 
Dữ liệu và thông tin không tập trung. 

Mục tiêu 
Mục tiêu của giải pháp là số hóa luồng quy trình nghiệp vụ để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các luồng nghiệp vụ, tăng nâng suất lao động và còn tiết kiệm chi phí vận hành, khả năng lưu trữ dữ liệu, .... 

Các mục tiêu cụ thể: 
Giúp cải tiến quy trình, tối ưu hóa quy trình và xây dựng các quy trình được tin học hóa một cách khoa học, hiệu quả. Các luồng nghiệp vụ được xây dựng theo định hướng quy trình sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực, chi phí cũng như thời gian xử lý giao dịch, chuyển hướng dịch vụ của tổ chức theo định hướng khách hàng. 
Cung cấp môi trường cộng tác, phối hợp tác nghiệp thuận lợi cho các bộ phận, phòng ban khác nhau của Doanh nghiệp. 
Giúp xây dựng hệ thống quy tắc nghiệp vụ, SLA, KPI phù hợp với chính sách, chủ trương của Doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo khả năng quản lý cũng như thay đổi linh hoạt khi cần thiết. 
Giúp tinh gọn hệ thống mẫu biểu, giảm thiểu số lượng mẫu biểu cần quản lý. 
Giúp xây dựng cơ cấu phân công công việc linh hoạt, phù hợp, chủ động kiểm soát tiến độ và quản lý toàn bộ các công việc/nhiệm vụ.

Hoạt động trên đa thiết bị & nền tảng (Web và Mobile (Android/IOS)) giúp người dùng có thể làm việc ở mọi nơi. Ngoài ra bộ giải pháp được thiết kế theo mô hình hybrid (hỗn hợp), có nghĩa là mặc dù các hệ thống có Frontend và Backend tách biệt, mỗi giải pháp độc lập sẽ có các thành phần backend khác nhau, xử lý nghiệp vụ độc lập. Tuy nhiên với người dùng cuối phần backend sẽ hoàn toàn được ẩn đi, trong suốt thời gian sử dụng hầu hết các nghiệp vụ của bộ giải pháp người dùng sẽ được tương tác trên một phần mềm duy nhất. 
 Giải pháp được thiết kế cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn, của các hãng nổi tiếng đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về bảo mật, về hiệu năng như Oracle, MariaDB. MySQL....Bộ Giải pháp sẽ được thiết kế và cấp phát Cơ sở dữ liệu trên một Database duy nhất. Giúp tiết kiệm về mặt chi phí khi triển khai hệ thống backend, tối ưu cho công tác vận hành và quản trị. 

Số hóa quy trình Doanh nghiệp theo BPM 
BPM (Business Process Management) là quá trình: 
Xây dựng quy trình 
Mô hình hoá thành các bước và công việc cụ thể cho từng đối tượng 
Thực thi quy trình trong thực tế 
Giám sát và phân tích mức độ hiệu quả của công việc 
Cải thiện quy trình để tăng hiệu suất làm việc của Doanh nghiệp

Số hóa quy trình DN với chuẩn BPMN 
BPMN là gì? 
BPMN là viết tắt của “Business Process Modeling Notation” là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan cho các ứng dụng trong phân tích nghiệp vụ, được thiết kế phục vụ BPM. 
BPMN giúp xác định rõ được quy trình nghiệp vụ thông qua các bộ ký hiệu được chuẩn hóa quốc tế. 
BPMN giúp các bên liên quan như chủ doanh nghiệp, bộ phận phân tích nghiệp vụ, bộ phận phát triển phần mềm, bộ phận thiết kế dữ liệu…có thể hiểu đồng nhất về quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao hiệu quả công việc, tự động hóa quy trình nghiệp vụ.

Số hóa quy trình doanh nghiệp nBox 
Số hóa quy trình doanh nghiệp nBox là giải pháp số hoá quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bằng cách: 
Số hóa quy trình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ mô hình hóa trực quan BPMN Hoạt động trên đa thiết bị & nền tảng giúp người dùng có thể làm việc ở mọi nơi 
Chủ động kiểm soát tiến độ và quản lý toàn bộ các công việc/nhiệm vụ 
Thiết kế cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn và sử dụng một Database duy nhất

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác