Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

EDUMED - HỆ THỐNG QUẢN LÝ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Phần mềm quản lý y tế học đường là giải pháp toàn diện, thống nhất, phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý y tế trường học.
EDUMED - HỆ THỐNG QUẢN LÝ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 
Phần mềm quản lý y tế học đường là giải pháp toàn diện, thống nhất, phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý y tế trường học.

Mục tiêu phát triển hệ thống 
 • Xây dựng hệ thống quản lý công tác Y tế trong trường học 
 • Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ 
 • Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh 
 • Xây dựng hồ sơ sức khỏe học sinh một cách toàn diện

Thông tin Y tế học đường 
 • Theo dõi thông tin sức khỏe, thay đổi về sức khỏe của học sinh trong các giai đoạn học tập khác nhau 
 • Tổng hợp dữ liệu về Bảo hiểm Y tế của học sinh, thông tin tủ thuốc học đường, các cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng y tế 
 • Quản lý tình hình sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường 

Công tác ATTP tại bếp ăn trường học 
 • Hỗ trợ giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm từng bữa ăn 
 • Tổng hợp thông tin, trạng thái hoạt động của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và kết quả các mẫu kiểm tra chất lượng thực phẩm 
 • Mô tả chi tiết các nguyên liệu thực phẩm sử dụng trong các bữa ăn 
Công tác Vệ sinh môi trường trường học 
 • Quản lý điều kiện về phòng học, bàn ghế… thiết bị phục vụ cho học tập và giảng dạy 
 •  Kiểm soát tình hình vệ sinh môi trường các khu vực trong trường học 
Báo cáo công tác Y tế học đường 
 • Kế hoạch công tác Y tế trường học theo năm học 
 • Đánh giá công tác Y tế trường học theo năm học 
 • Báo cáo công tác Y tế trường học theo năm học  
Căn cứ pháp lý 
 • Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 về việc Quy định về công tác y tế trường học 
 • Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 
 • Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06/05/2013 về việc Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các trường học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông 
 • Quyết định 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030” 
 • Công văn 2547/ATTP-NĐTT ngày 03/11/2020 về việc Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học Căn cứ pháp lý 05 Mục tiêu 4 Xây dựng hồ sơ sức khỏe học sinh một cách toàn diện 
 • Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 
 • Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 về việc Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể được quy định tại điều 4 chương II của thông tư .
 • Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 về việc Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030”. 
 • Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 về việc Phê duyệt “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025”

Danh sách tính năng 
Dành cho trường học
 • 01Quản lý thông tin sức khỏe học sinh 
 • 02 Quản lý thông tin sức khỏe cán bộ 
 • 03 Quản lý thuốc Quản lý dịch
 • 04 Quản lý thông tin Bảo hiểm Y tế 
 • 05 bệnh Covid-19 
 • 06 Quản lý trang thiết bị 
 • 07 Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm 
 • 08 Quản lý báo cáo đánh giá công tác Y tế trường học
 • 09 Quản lý Vệ sinh học đường
 • 10 Xem thông tin tham khảo 

Dành cho Cơ quan quản lý (Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục) 
 • 01 Tổng quan thông tin điều hành 
 • 02 Quản lý tài khoản cấp dưới 
 • 03 Quản lý quy trình phê duyệt báo cáo công tác Y tế trường học 
 • 04 Quản lý quy trình phê duyệt đánh giá công tác Y tế trường học
Khả năng kết nối, tích hợp hệ thống:
Với mục tiêu xây dựng hệ thống có khả năng đồng bộ, tích hợp với các hệ thống trong Hệ sinh thái về Y tế - Giáo dục, Hệ thống Y tế học đường có khả năng kết nối với các hệ thống: 
 • Tích hợp, kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục 
 • Tích hợp, kết nối với Hệ thống quản lý Nhà trường 
 • Tích hợp, kết nối với Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia 
 • Tích hợp, kết nối với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác