Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Hệ thống Quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến: nhằm mục đích hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyến ngành y tế. Hệ thống được xây dựng và triển khai để tổ chức đào tạo chuyên sâu, quản lý và nâng cao chất lượng cán bộ y tế.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Hệ thống Quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến: nhằm mục đích hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyến ngành y tế. Hệ thống được xây dựng và triển khai để tổ chức đào tạo chuyên sâu, quản lý và nâng cao chất lượng cán bộ y tế
 • Xây dựng bám sát các quy định, thông tư của Bộ y tế
 • Phân quyền đầy đủ cho mọi đối tượng tham gia
 • Liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các tuyến
 • Sử dụng domain riêng quản lý và theo dõi quá trình đào tạo trực tuyến
TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG
- Tính năng của giảng viên và học viên
 • Tham gia khóa đào tạo, lớp đào tạo (chỉ định) (Học viên và giảng viên)
 • Đào tạo trực tuyến (qua video, tài liệu, lớp học ảo,làm bài kiểm tra, kỳ thi)(Học viên và giảng viên)
 • Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học(Học viên và giảng viên)
 • Mạng nội bộ, thảo luận trực tuyến (Học viên và giảng viên)
 • Xem kết quả đào tạo, theo dõi tiến trình đào tạo (Học viên và giảng viên)
 • Khai báo số tiết đào tạo(tập huấn, hội thảo, NCKH được công nhận) (Học viên)
 • Tạo bài giảng trực tuyến và cấu hình cảnh báo (giảng viên)
 • Tạo lớp học ảo (giảng viên)
 • Tạo bài tập, bài kiểm tra hoặc bài thi trực tuyến (giảng viên)
 • Ngân hàng câu hỏi, Ngân hàng học liệu (giảng viên)
 • Báo cáo, thống kê kết quả đào tạo của học viên (giảng viên)
- Tính năng quản trị
 • Đầy đủ tính năng của học viên, giảng viên
 • Kiểm duyệt khai báo, kiểm duyệt bài giảng, kiểm duyệt nội dung
 • Quản lý danh sách tài khoản, cấp chứng chỉ chứng nhận
 • Báo cáo, thống kê kết quả đào tạo
 • Quản lý chỉ đạo tuyến, luân chuyển cán bộ
 • Cấu hình tiêu chí, thành tựu, cuộc khảo sát
 • Xây dựng và quản lý kỳ thi, ngân hàng câu hỏi
 • Xây dựng và quản lý kho học liệu
 • Xây dựng chương trình và tổ chức khóa đào tạo
 • Quản lý chứng chỉ, quản lý nghiên cứu khóa học
 • Thống kê báo cáo tình hình đào tạo
TÍNH NĂNG CHO HỌC VIÊN
 • Hiển thị khóa đào tạo riêng theo từng cá nhân để chủ động theo dõi
 • Chủ động tham gia học và làm bài tập, bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống
 • Mạng nội bộ tạo môi trường để đăng tải tin tức, thông báo, thảo luận trực tuyến với các cán bộ y tế khác
 • Chủ động theo dõi được tiến trình đào tạo và kết quả đào tạo của bản thânTham gia đề tài NCKH, khai báo số tiết đào tạo liên tục được công nhận khi tham gia tập huấn, hội thảo, hội nghị, NCKH
TÍNH NĂNG CHO GIẢNG VIÊN
 • Công cụ xây dựng bài giảng trực tuyến với nhiều định dạng khác nhau: video; text; scorm...
 • Cấu hình cảnh báo tình hình học tập của học viên
 • Có công cụ tạo bài kiểm tra, bài thi với nhiều dạng câu hỏi và cài đặt tiện ích
 • Khởi tạo và tổ chức lớp học ảo một cách đơn giản
 • Có môi trường để trao đổi, thảo luận, tương tác trực tuyến với học viên
 • Hỗ trợ thống kê, báo cáo kết quả, tình hình đào tạo của học viên
TÍNH NĂNG CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ
 • Kiểm duyệt nội dung, bài giảng do giảng viên đưa lên
 • Kiểm duyệt khai báo số tiết đào tạo liên tục
 • Công cụ theo dõi tình hình đào tạo của giảng viên và học viên
 • Quản lý thông tin giảng viên, học viên
 • Xây dựng tiêu chí, thành tựu, khung giờ học
 • Có công cụ xây dựng và quản ký kho học liệu chung của đơn vị
 • Tổ chức kỳ thi và quản lý NHCH
 • Công cụ theo dõi tình hình đào tạo của giảng viên và học viên
 • Quản lý chứng chỉ, nghiên cứu khoa học
 • Quản lý chỉ đạo tuyến và luân chuyển cán bộ
ĐIỂM KHÁC BIỆT
 • Sử dụng công nghệ blockchain tăng cường tính bảo mật, xác thực vào việc thi, kiểm tra, xác nhận, đánh giá kết quả
 • Sử dụng công nghệ nhận dạng ghi nhận kết quả chấm thi chắc nghiệm offline 
 • Ma trận đề thi, ngân hàng câu hỏi hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá, kỳ thi
 • Dễ dàng cấu hình tiêu chí đầu vào, đầu ra và thành tựu cho các khóa đào tạo
 • Kho học liệu cho từng cá nhân, đơn vị để lưu trữ và chia sẻ học liệu
 • Liên thông, đồng bộ dữ liệu, tài khoản với các hệ thống của Bộ Y tế như Mạng y tế Việt Nam…
 • Quản lý nghiên cứu khoa học, công nhận số tiết đào tạo liên tục khi hoàn thành nghiên cứu khoa học
 • Khai báo chứng nhận hội thảo, nghiên cứu khoa học, tập huấn để công nhận tiết đào tạo liên tục 
 • Quản lý chỉ đạo tuyến, luân chuyển cán bộ giữa bệnh viện hạt nhân và bệnh viên vệ tinh
 • Quản lý phôi bằng, chứng chỉ đã cấp cho học viên tham gia đào tạo
 • Mạng nội bộ, trao đổi, khảo sát, đăng tải và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng
HỆ SINH THÁI
 • Kết nối kho học liệu
 • Tích hợp kho học liệu trên hệ thống đào tạo và chỉ đạo tuyến lên mạng y tế Việt Nam
 • Hỗ trợ người dùng bổ sung, quản lý kho học liệu
 • Tổng hợp, liên kết dữ liệu giúp người dùng truy cập nhanh chóng, tiện lợi
 • Chia sẻ bài viết mạng nội bộ lên Y tế việt nam
 • Chia sẻ các bài viết từ cá nhân, đơn vị,…lên mạng y tế Việt Nam.
 • Gắn khung bình luận của YTVN tại bài tin tức đã được chia sẻ.
 • Thông tin bài viết, bình luận sẽ hiển thị đồng thời trên cả Mạng nội bộ và YTVN.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng  (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác