Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Phần mềm Quản lý tòa nhà là một phần mềm ứng dụng, hỗ trợ đơn vị trong việc quản lý danh sách khách vào ra đơn vị, quản lý thông tin về các hạng mục thi công, dịch vụ văn phòng và các tài nguyên khác của đơn vị,… Phần mềm được xây dựng trên cả phiên bản web và mobile giúp người dùng thuận tiện trong việc cập nhật, nắm bắt, khai thác thông tin kịp thời, hiệu quả.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ 
GIỚI THIÊU: Phần mềm Quản lý tòa nhà là một phần mềm ứng dụng, hỗ trợ đơn vị trong việc quản lý danh sách khách vào ra đơn vị, quản lý thông tin về các hạng mục thi công, dịch vụ văn phòng và các tài nguyên khác của đơn vị,… Phần mềm được xây dựng trên cả phiên bản web và mobile giúp người dùng thuận tiện trong việc cập nhật, nắm bắt, khai thác thông tin kịp thời, hiệu quả. 

TÍNH NĂNG: 
QUẢN LÝ RA VÀO: 
 • Đăng ký vào ra 
 • Xác nhận bảo lãnh vào ra 
 • Phê duyệt đăng ký vào ra 
 • Quản lý danh sách khách

QUẢN LÝ THI CÔNG 
 • Đăng ký thi công 
 • Thẩm định thi công 
 • Quản lý hạng mục đăng ký thi công 
 • Cập nhật tiến độ thi công 

NHẬT KÝ CÔNG TÁC 
 • Quản lý và phân công ca trực 
 • Quản lý quy trình giám sát, kiểm tra 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 
 • Quản lý văn phòng trụ sở: Quản lý mặt bằng; Quản lý chìa khóa 
 • Dịch vụ hành chính Văn phòng: Đăng ký các dịch vụ của Văn phòng; Quản lý quy trình dịch vụ; Thống kê báo cáo, in xuất nội dung theo biểu mẫu 
 • Quản lý hệ thống dịch vụ hành chính VP: Cấu hình và quản lý các quy trình cung cấp dịch vụ của VP; Thống kê, phân loại và phân quyền người dùng 

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
 • Quản lý và phân quyền người dùng 
 • Thống kê, báo cáo toàn hệ thống Lịch sử xử lý của hệ thống Đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, đăng xuất hệ thống… Liên kết thông tin với các hệ thống nhân sự, QLVB&HSCV

LỢI ÍCH:
ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG 
 • Hỗ trợ người dùng trong việc nắm bắt thông tin, tình trạng của tòa nhà, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý 
 • Việc xây dựng phần mềm trên hai phiên bản web và mobile giúp người dùng cập nhật tiến độ xử lý công việc ở mọi lúc, mọi nơi 

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
 • Quản lý thông tin về các tài nguyên, dịch vụ của đơn vị, quản lý danh sách khách vào ra đơn vị được chặt chẽ, đảm bảo an ninh đơn vị
 • Hệ thống liên kết dữ liệu với các hệ thống khác, giúp rút ngắn thời gian trong việc khai thác dữ liệu.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác