Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

DỊCH VỤ MOBILE OFFICE WAN (APN IP TĨNH)

Mobile Office Wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng (nội bộ) với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng sóng 2G/3G/4G, mạng chuyển mạch gói di động của Viettel
DỊCH VỤ MOBILE OFFICE WAN (APN IP TĨNH)

Mobile Office Wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng (nội bộ) với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng sóng 2G/3G/4G, mạng chuyển mạch gói di động của Viettel. Dịch vụ có những ưu điểm:
 • Đáp ứng tất cả các mô hình kết nối: Điểm điểm; Điểm đa điểm; Full mesh.
 • Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ giúp khách hàng thiết lập mạng riêng với tất cả các điểm bằng kết nối vô tuyến thông qua mạng di động, không cần kết nối vật lý.
 • Tính linh hoạt: Khách hàng dễ dàng mở rộng mô hình, tăng thêm thuê bao hoặc điểm kết nối mà không cần phải thay đổi mô hình hay kiến trúc mạng.
Luồng truy cập dịch vụ Mobile Officewan không khác biệt so với dịch vụ Mobile Internet 2G/3G/4G. Tuy nhiên tùy từng loại dịch vụ Mobile Officewan khác nhau mà người dùng có những chính sách khác nhau. Hiện tại Viettel đang cung cấp 3 loại dịch vụ Mobile Officewan:
 • Kết nối từ UE tới UE.
 • Kết nối từ UE tới Internet nhưng giới hạn truy cập.
 • Kết nối từ UE tới mạng WAN doanh nghiệp.
Dịch vụ Mobile Officewan Viettel cấp địa chỉ IP cho thiết bị đầu cuối theo 02 loại.
Loại IP tĩnh: Địa chỉ IP của thuê bao sẽ được gán cho thuê bao khi đấu nối trên BCCS và được lưu trữ trên HLR/HSS.
 • Ưu điểm: Đáp ứng được yêu cầu các thiết bị di động phải có địa chỉ IP tĩnh.
 • Nhược điểm: Với thiết bị đầu cuối được gán IP tĩnh thì IP được gán vào 01 node mạng PGW/GGSN nên sẽ không có dự phòng tự động khi GGSN/PGW lỗi, việc dự đảm bảo dịch vụ cho khách hàng khi PGW/GGSN lỗi sẽ được xử lý theo hướng khai báo mới dịch vụ sang PGW/GGSN khác như triển khai mới dịch vụ.
Loại IP động: Với địa chỉ IP động, nhân viên đấu nối không gán địa chỉ IP cho thuê bao khi đấu nối. Hệ thống GGSN/PGW sẽ cấp địa chỉ IP cho khách hàng, với mỗi phiên truy cập khác nhau sẽ có địa chỉ IP khác nhau.
 • Ưu điểm: Với thiết bị đầu cuối được gán IP động thì PGW/GGSN sẽ cấp địa chỉ IP cho khách hàng. Viettel đảm bảo cung cấp 02 dải địa chỉ IP khác nhau cho 02 node PGW/GGSN chính và dự phòng nên dịch vụ khách hàng không bị ảnh hưởng khi 01 node PGW/GGSN lỗi.
 • Nhược điểm: Không đáp ứng được các yêu cầu IP thiết bị đầu cuối phải được gán tĩnh.
1. Loại dịch vụ yêu cầu kết nối từ UE tới UE
 • Định nghĩa: Là loại dịch vụ thuê bao cần giao tiếp với thuê bao để giao tiếp hoặc điều khiển thiết bị có gắn sim di động.
 • Trường hợp thuê bao được cấp IP tĩnh trên HLR/HSS: Với phương án này chỉ thực hiện khai báo trên 01 PGW/GGSN, trong trường hợp node mạng lỗi sẽ khai báo sang PGW/GGSN còn lại (giống như khai báo mới)
 • Điều kiện triển khai: 
 • Khai báo APN riêng.
 • Gói cước: Các thuê bao có thể có gói cước Mobile Internet bất kỳ.
APN1.png
 • Trường hợp thuê bao được cấp IP động: Thực hiện khai báo bổ sung apn dịch vụ officewan UE- UE trên 02 GGSN/PGW dự phòng (ip pool cấp cho thuê bao của apn khai báo bổ sung trên GGSN/PGW dự phòng phải khác ip pool cấp cho thuê bao trên GGSN/PGW chính). APN officewan được cấu hình đồng thời trên cả 02 GGSN/PGW.
 • Điều kiện triển khai: 
 • Khai báo APN riêng.
 • Gói cước: Các thuê bao có thể có gói cước Mobile Internet bất kỳ.
APN2.png

2. Loại dịch vụ yêu cầu kết nối từ UE tới Internet nhưng giới hạn truy cập
 • Định nghĩa: Là loại dịch vụ thuê bao được quyền truy cập tới một số địa chỉ IP Internet, các địa IP Internet thường là IP server của khách hàng doanh nghiệp. Các IP thuê bao được phép truy cập đến bao gồm IP server khách hàng + địa chỉ DNS của Viettel. Dựa trên cách giới hạn địa chỉ truy cập của thuê bao thì loại dịch vụ officewan (02) được phân tách tiếp như sau
 • Giới hạn IP truy cập trên Firewall: Việc giới hạn các địa chỉ IP nào thuê bao được truy cập tới bằng cách cấu hình policy trên Firewall.
 • Điều kiện triển khai: 
 • Khai báo APN riêng.
 • Gói cước: Các thuê bao có thể có gói cước Mobile Internet bất kỳ.
APN3.png
 • Giới hạn IP truy cập của thuê bao dùng hệ thống PCRF điều khiển: Ở mô hình này, mỗi khách hàng doanh nghiệp sẽ được khai báo một gói cước riêng trên hệ thống PCRF. Khi thuê bao của doanh nghiệp khởi tạo kết nối truy cập mạng thì hệ thống PCRF sẽ gửi các chính sách tương ứng với gói cước của doanh nghiệp cho PGW/GGSN thực hiện giới hạn IP truy cập.
 • Điều kiện triển khai: 
 • Khai báo APN riêng.
 • Gói cước: Các thuê bao phải có chung 1 gói cước Mobile Internet giới hạn truy cập.
APN4.png


3.Loại dịch vụ yêu cầu kết nối từ UE tới mạng WAN doanh nghiệp
 • Định nghĩa: Là loại dịch vụ thuê bao truy cập vào mạng WAN của doanh nghiệp đồng thời không đi qua Firewall, sơ đồ luồng dịch vụ hiện tại như sau:
APN5.png
 • Điều kiện triển khai: 
 • Khai báo APN riêng.
 • Gói cước: Các thuê bao có thể có gói cước Mobile Internet bất kỳ.
 • Khách hàng phải có kết nối L3VPN vào mạng Viettel.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác