Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

DỊCH VỤ DÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN (SECURITY TRAINING SERVICE)

Dịch vụ đào tạo giúp cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ATTT, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn lực ATTT tại đơn vị để có thể chủ động hoạch định chính sách ATTT
DỊCH VỤ DÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN (Security Training Service)

Dịch vụ đào tạo giúp cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ATTT, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn lực ATTT tại đơn vị để có thể chủ động hoạch định chính sách ATTT.

ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH
  • Áp dụng cho nhiều đối tượng lãnh đạo quản lý, bộ phận vận hành khai thác, chuyên trách về an toàn thông tin.
  • Luôn cập nhật kiến thức với tình hình an toàn thông tin hiện tại của các hệ thống.
  • Nâng cao khả năng phản xạ, ứng biến và bảo vệ hệ thống trước các mối đe doạ bất ngờ.

NỘI DỤNG ĐÀO TỌA NGHIỆP VỤ
  • 01.Khóa học phân tích mã độc.
  • 02.Khóa học đánh giá ATTT ứng dụng.
  • 03.Khóa học đào tạo thiết lập ATTT cho các hệ thống.
  • 04.Đào tạo phân tích và xử lý sự cố ATTT.
  • 05.Đào tạo tư vấn về các nội dung trong xây dựng chính sách ATTT.


Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác