Hotline: 0975.176.376 - 0975.73.75.77

E-CABINET - HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌP VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Hệ thống E-CABINET là hệ thông phòng họp không giấy tờ và xử lý công việc và lấy y kiến trực tiếp trên thiết bị thông minh.

E - CABINET HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌP VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

HIỆN TRẠNG PHÒNG HỢP GIẤY:
 • Chuẩn bị họp:Tài liệu chủ yếu dưới dạng văn bản giấy,  tốn kém in ấn, mất nhiều thời gian
 • Diễn biến cuộc họp: Thời gian họp kéo dài, khó khăn trong việc vận chuyển, phân phát, quản lý, thu hồi 
 • Lấy ý kiến: Thời gian gửi, nhận qua đường công văn chậm, việc phối hợp xử lý trong nội bộ từng đơn vị, dẫn đến thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến chậm.
 • Sau buổi họp: thực hiện thủ công như tổng hợp, lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết, biên bản họp.
NHU CẦU CẢI TIẾN CHO CHẤT LƯỢNG CUỘC HỌP
 • Chính phủ không giấy tờ
 • Gửi ý kiến, biểu quyết nhanh trên môi trường điện tử
 • Xử lý các công việc thuộc thẩm quyền kể cả khi vắng mặt mọi lúc, mọi nơi
 • Tra cứu nội dung, tài liệu, biên bản, nghị quyết từng phiên họp và các ý kiến đóng góp đã gửi
 • Nhắc việc thông qua thư điện tử, tin nhắn sms
 • Chuyển thông tin, dữ liệu nhanh tới các thành viên
HỆ THỐNG PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ
 • Lấy ý kiến điện tử, lấy ý kiến thành viện tham gia trước khi họp
 • Ký điện tử: tích hợp chữ ký số của Ban cơ yếu và sim CA.
 • Họp và biểu quyết điện tử 
 • Môi trường làm việc, kho tài liệu thư viện điện tử
QUY TRÌNH HỌP KHÔNG GIẤY TỜ
 • 01. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Chuẩn bị nội dung và Tổ chức lấy ý kiến, Chuẩn bị nội dung và Tổ chức họp,
 • 02. LÃNH ĐẠO THAM GIA: Chủ trì, phê duyệt nội dung, chương trình họp, kết quả lấy ý kiến
 • 03. ĐƠN VỊ THAM GIA CHO Ý KIẾN VÀ THAM GIA HỌP: Cho ý kiến, đăng ký phát biểu, tham gia họp, biểu quyết
 • 04. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ BÊN NGOÀI (KHÁCH MỜI): Tham gia cho ý kiế
NGHIỆP VỤ VÀ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
1.LẤY Ý KIẾN ĐIỆN TỬ
 • Chuẩn bị nội dung: Thiết lập nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, Đính kèm tài liệu, Gửi nội dung lấy ý kiến
 • Tổ chức, phê duyệt nội dung ý kiến: Nhận yêu cầu, giao việc,Tổng hợp ý kiến, liên thông hệ thống QLVB, Xem & phê duyệt nội dung, Tích hợp ký số.
 • Tổng hợp ý kiến: Tổng hợp ý kiến nhận xét, Đưa vào nội dung họp
2.1 CHUẨN BỊ NỘI DUNG PHIÊN HỌP
Thành viên tham gia họp có thể xem trước nội dung, đăng ký phát biểu, cho ý kiến trực tiếp trước phiên họp
Đơn vị chủ trì : 
 1. Tạo cuộc họp, tạo / gửi Giấy mời họp
 2. QL Thành phần tham gia
 3. Thiết lập chương trình họp, trình tự 
 4. Chuẩn bị tài liệu cho các nội dung họp
Đơn vị tham gia:
 1. Xác nhận tham gia hoặc cử thành viên tham gia thay
 2. Xem nội dung, chương trình, cho ý kiến, đăng ký phát biểu
 3. Chuẩn bị các tài liệu, nội dung do đơn vị chủ trì
 4. Nhắc nhở lịch, nội dung chuẩn bị
2.2 DIỄN BIẾN TRONG PHIÊN HỌP
 • Đăng ký phát biểu: Thành viên tham gia họp có thể đăng ký phát biểu trên hệ thống để người chủ trì chủ động điều hành
 • Biểu quyết tại phiên họp: HĐND biểu quyết điện tử (có xác thực chữ ký số) về các nội dung xin ý kiến. Ủy viên UBND, HĐND vắng mặt có thêr tham gia ý kiến và biểu quyết qua thiết bị di động
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC
 • Thư viện văn bản, tra cứu toàn văn
 • Báo cáo phiên họp, phiếu lấy ý kiến
 • Quản lý tin tức, hiển thị sơ đồ vị trí, ghi âm cuộc họp…

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Mr. Nguyễn Đắc Hưởng    (TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL)
Điện thoại: 0975.176.376 (zalo) - 0975.73.75.77
Email: huongnd2@viettel.com.vn - nguyendachuong@gmail.com
Website: http://giaiphapviettel.vn/

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác