THÊM 4 VIETTEL TỈNH/TP LẬP CHIẾN CÔNG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI UBND TỈNH TRONG THÁNG 12

Việc có thêm 4 tỉnh đàm phán thành công và đặt bút ký thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố thông minh với UBND tỉnh trong tháng 12 vừa qua đã giúp nâng tổng số các tỉnh ký được bản hợp tác quan trọng này lên con số 7.

Tính đến hết tháng 11/2016, có 3 Viettel tỉnh/TP đã xuất sắc trong việc đàm phán, tư vấn và tạo dựng được mối quan hệ với chính quyền, lãnh đạo tỉnh là Viettel Hải Dương, Viettel Phú Yên và Viettel Đà Nẵng.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, sang tháng 12, thêm 4 Viettel tỉnh vừa ký kết được thỏa thuận hợp tác Giải pháp CNTT và Hành chính công với UBND tỉnh là Viettel Huế, Viettel Bình Phước, Viettel Hưng Yên và Viettel Thái Nguyên.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giữa Tập đoàn và UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 25/12/2016 trị giá hợp tác là 2000 tỷ đồng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng Thành phố thông minh giữa Tập đoàn và UBND tỉnh Hưng Yên ngày 21/12/2016.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giữa Tập đoàn và UBND tỉnh Bình Phước ngày 20/12/2016.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giữa Tập đoàn và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 28/12/2016.

Sang đến tháng 12, xác định đây vẫn là một trong những chương trình trọng điểm của Khối KHDN&CP, Ban GĐ Khối cùng với GĐ Viettel tỉnh/TP quyết liệt chỉ đạo cũng như đầu tư nhân lực, vật lực và cả thời gian để quyết tâm hoàn thành bằng được nhiệm vụ này. Bởi vì như TGĐ Hoàng Sơn nhận định, đây là cơ hội lớn với Viettel khi mà các doanh nghiệp, Bộ ban ngành tập trung giải ngân dự án CNTT cuối năm. Đối thủ đã thực hiện công việc này từ trước ta rất lâu, nhưng dịch vụ còn nhiều hạn chế, khiến chính quyền các địa phương không hài lòng, mất uy tín. Và đây cũng là một điều kiện thuận lợi để Viettel thuyết phục khách hàng.

Nếu làm tốt nhiệm vụ trọng tâm này, ngoài việc mang lại một khoản doanh thu lớn cho TCT, việc ký được thỏa thuận về hợp tác giải pháp CNTT giúp Viettel khẳng định được năng lực chuyển dịch, thay đổi được quan niệm, hình ảnh Viettel trong nhận thức của khách hàng mà từ trước đến nay vốn định vị chúng ta chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp kinh doanh viễn thông.

Tuy nhiên, TGĐ Hoàng Sơn cũng nhấn mạnh, việc ký kết được thỏa thuận chỉ là bước khởi đầu, quan trọng không kém là việc thực hiện tốt và giữ đúng cam kết với các tỉnh giúp nâng cao uy tín thương hiệu Viettel. Năng lực của chúng ta cần được tiếp tục được nâng cao, công tác chăm sóc khách hàng cần được chú trọng để cải thiện tốt hơn về chất. Sản phẩm dịch vụ phải được nâng cấp và hoàn thiện liên tục, kịp thời với những sự thay đổi của thực tế cuộc sống và nhu cầu khách hàng.

Trong thời gian tới, việc xúc tiến đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh vẫn tiếp tục được BTGĐ TCT và BGĐ Khối KHDN&CP coi là nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện.