TIN TỨC - KHUYẾN MÃI

Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Tổ chức, doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Chi tiết »

Hóa đơn điện tử thế nào được coi là hợp pháp?

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Bên cạnh các quy định về đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp hóa đơn điện tử hợp pháp, hóa đơn điện tử không hợp pháp.

Chi tiết »

Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?

(Taichinh) - Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018 quy định hóa đơn điện tử bao gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử...

Chi tiết »

Hoá đơn điện tử đã được áp dụng tại nhiều quốc gia

Hiện nay, hầu hết các quốc gia triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) vào cả khu vực công và tư với mục tiêu thúc đẩy thương mại điện tử.

Chi tiết »

Các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

Ngày 12/9/2018 vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 119 quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Chính phủ. Dưới đây, Tổng cục Thuế xin giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị định này.

Chi tiết »

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử trong 24 tháng

Theo quy định mới, trong thời hạn 24 tháng từ ngày 1/11/2018, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử...

Chi tiết »

Tổng cục Thuế họp báo chuyên đề về Hóa đơn điện tử

Ngày 19/10, Tổng cục Thuế tổ chức hợp báo chuyên đề về Nghị định 119/NĐ-CP quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Chính phủ vừa ban hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang HĐĐT hiện đại với rất nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Hiện nay Tổng cục Thuế đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng HĐĐT đúng thời gian quy định.

Chi tiết »

Lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong 24 tháng

Theo ông Cao Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đưa ra lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong vòng 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến 1/11/2020).

Chi tiết »

Phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2018.

Chi tiết »

Hộ, cá nhân có doanh thu 3 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định, hộ, cá nhân kinh doanh có 10 lao động trở lên, có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Chi tiết »

Hoá đơn điện tử đã được áp dụng tại nhiều quốc gia

(TBTCVN) - Hiện nay, hầu hết các quốc gia triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) vào cả khu vực công và tư với mục tiêu thúc đẩy thương mại điện tử.

Chi tiết »

Áp dụng hóa đơn điện tử: Giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp

(TBTCVN) - Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/11/2018, tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Chi tiết »