DỊCH VỤ METROWAN

Metro Wan là dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao triển khai trên hạ tầng mạng Metro, có chức năng tương tự dịch vụ Office Wan và Leased Line kênh trắng để đáp ứng các nhu cầu truyền dữ liệu (data, voice, video …vv) tốc độ cao và bảo mật giữa hai hay nhiều điểm chi nhánh của khách hàng

         DỊCH VỤ METROWAN

1.     Giới thiệu dịch vụ:

-           Metro Wan là dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao triển khai trên hạ tầng mạng Metro, có chức năng tương tự dịch vụ Office Wan và Leased Line kênh trắng để đáp ứng các nhu cầu truyền dữ liệu (data, voice, video …vv) tốc độ cao và bảo mật giữa hai hay nhiều điểm chi nhánh của khách hàng.

2.     Đặc điểm dịch vụ

-     Kết nối điểm – đa điểm (Point to Multipoint) à Phổ biến nhất hiện nay.

-     Kết nối điểm – điểm (Point to point).

-     Kết nối đa điểm – đa điểm (MultiPoint to Multipoint).

-     Kết nối Fullmesh.

MT PULL.png

Mô hình kết nối giữa các điểm chi nhánh và điểm chính

MT DTOD.png

Mô hình kết nối giữa các điểm ATM và Data Center

-     Với dịch vụ Metrowan, mạng của Viettel sẽ trở thành 1 thiết bị switch ảo và dùng riêng đối với khách hàng.

-     Các điểm kết nối của khách hàng sẽ thông lớp 2 với nhau tương đương với việc cắm chung vào 1 thiết bị switch ảo.

-     Thông tin hoàn toàn được bảo mật vì thiết bị switch ảo này được cấu hình để dùng riêng và độc lập với các khách hàng khác.

LIÊN HỆ

Họ tên (*)
Email (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung (*)
Mã xác nhận (*)
 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác